Gold Speaker


Jag försöker alltid utveckla både mig själv och mina föreläsningar. En del i detta är att jag har valt att använda David JP Phillips 110 Steps of Excellence, som utvärderar din skicklighet som talare. Utvärderingen tittar inget på innehållet i det som du presenterar, bara hur du presenterar det. Gör du det bra får du en hög score vilket sedan ger dig en viss kreditering. Min förläsning ”Behandla människor som maskiner” från Malmömässan för mässan Logistik och Distribution, nådde guld-nivån.

Så här kommenterade grundaren David min nivå:
Efter att ha studerat tusentals talare så vet jag hur svårt det är och vad som krävs för att ta Guldet! Hatten av!! Snyggt jobbat Jan!