Medverkar i Ledarskapskalendern


Vill du läsa min syn på vinsterna med att satsa proaktivt på det friska istället för reaktivt på det sjuka och även ta del av andra profilers tankar inom ledarskap (som Elaine Eksvärd, Dr. Ari Riabacke, Jesper Ek, Christina Stielli och många fler)? Min lucka kommer den 8 december, för att se den anmäl dig till julkalendern via www.ledarskapsdagarna.se/julkalender.